Året 2018

Vi har fremdeles god tilgang på arbeid, og ønsker med dette å si takk til alle våre kunder for positiv omtale og hyggelige tilbakemeldinger. Fornøyde kunder er den beste reklamen et selskap kan ha.

Vi er selvfølgelig også takknemlig for at dere sier ifra om ting som dere enten er misfornøyd med eller ønsker forklaring på, vi svarer etter beste evne.

Noen endringer i arbeidsstokken også i år. Simone Andreassen er ansatt som lønnsansvarlig.

Vi har nesten ingen fristbrudd med tvangsmulkt pr i dag, men er veldig avhengig av å få inn bilag til rett tid hvis vi skal klare å få inn alle oppgaver til rett tid.

Vi prøver å holde regnskapene oppdatert og rapporter blir sendt ut ved periodeavslutninger. Hvis dere ønsker «skreddersydde» rapporter/rutiner, gi oss beskjed.

Hvis noen ønsker en gjennomgang eller rådgivning utover det dere får som standard er det bare å gi beskjed. Hvis ønskelig har vi et cellekontor i ‘’gammelbanken’’ tilgjengelig slik at samtaler kan gjøres utenfor kontorlandskapet. Vil benytte anledningen til å reklamere litt for rådgivingsbiten, ta en prat før store innkjøp og endringer. Det er mye lettere å gi råd på forhånd enn å korrigere etterpå.

Minner om en meget viktig og strengt behandlet regel som kom i 2015 for de som driver AS;

Fra og med 07.10.2015 er det ikke tillatt med lån fra AS til eiere. Alle lån som er tatt opp etter 07.10.15 vil bli betraktet som utbytte, og skattlagt etter reglene for utbytte.

Vi anbefaler sterkt at evt låneopptak eller økning i eksisterende lån betales tilbake til selskapet innen 31.12.2017.

Prisene på regnskapsføring blir holdt uendret.

Det kommer stadig nye løsninger som gjør at regnskapsføringen blir mer effektiv, da vi fakturerer etter medgått tid vil dette komme kundene til gode. Det vil fortsatt være god butikk å ha bilagene i orden. Sett i perm etter fakturadato, 01.01 nederst i permen 31.12. øverst for de som levere papir. For de som bruker elektronisk løsning er det viktig at det som kommer av papirfaktura, kortkjøp i butikk osv blir scannet slik at vi får det med i regnskapet.

Hvis dere lurer på noe, eller ønsker endringer i arbeidsfordelinga, er vi takknemlig for at dere tar kontakt slik at vi kan komme fram til best mulig løsninger.

Det skjer veldig mye på området med tanke på elektroniske faktura og automatisering av prosesser, vi prøver å henge med så godt vi kan, og føler at vi kan tilby det aller meste av disse løsningene pr dato.

I landbruket er det brukt mye ressurser på et prosjekt som kalles ‘’Dataflyt i landbruket’’, vi importerer avregninger elektronisk og dette fungerer veldig bra. Vi ser at der fakturaene er ‘’helektronisk’’ som i Dataflyt sparer vi tid, samtidig tilbyr vi ei løsning der kundene kan scanne bilaga til oss hvis det er ønskelig. Agro Økonomi har en løsning for dette i dag.

I 2018 vil vi prøve å holde kontoret åpent hver dag fra 0800-1500. Vi fortsetter vårt samarbeid med Best Børsa AS slik at det er mulighet til å levere bilag, som blir hentet 2-3 ganger pr uke, der.

Varetellingslister etc. ligger på nettsida her. I tillegg ligger standarsfrister og kontaktinfo her.

Det ligger også linker, nyheter og bransjenytt på nettsida, håper dette faller i smak og blir noe som kommer kundene til gode.

De som har yrkesbil, taxi eller lastebil må skrive opp km stand pr 31.12.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS!