Året 2019

Vi vil få takke alle våre kunder for godt samarbeid i året som har gått. Et for oss både spennende og arbeidsomt år er snart historie og et nytt årsoppgjør står for døra.

Regnskapsbransjen er i rask endring. Vi prøver å henge med på digitaliseringen etter beste evne. Vi kan tilby helelektronisk regnskap for de som ønsker dette, ta kontakt hvis dere vil gå over til scanning av bilag og EHF-faktura. Vi ønsker å si takk til alle våre kunder for positiv omtale og hyggelige tilbakemeldinger. Fornøyde kunder er den beste reklamen et selskap kan ha.

Vi er selvfølgelig også takknemlig for at dere sier ifra om ting som dere enten er misfornøyd med eller ønsker forklaring på, vi svarer etter beste evne.

Noen endringer i arbeidsstokken også i år. Arnstein sluttet hos oss i oktober. Berit Johansen Bønå startet 01.11.. Vi tilstreber å skape et godt arbeidsmiljø og mener vi har lyktes bra med det.

Vi er fortsatt avhengig av å få bilag levert i god tid. De aller fleste er flinke og leverer hvis vi sender en påminnelse via SMS eller mail, håper dere fortsetter med det.

Skatteetaten blir stadig strengere med tvangsmulkt ved fristbrudd så dette må vi være nøye på.

Vi prøver å holde regnskapene oppdatert og rapporter blir sendt ut ved periodeavslutninger. Hvis dere ønsker «skreddersydde» rapporter/rutiner, gi oss beskjed.

Hvis noen ønsker en gjennomgang eller rådgivning utover det dere får som standard er det bare å gi beskjed. Hvis ønskelig har vi et cellekontor i ‘’gammelbanken’’ tilgjengelig slik at samtaler kan gjøres utenfor kontorlandskapet. Vil benytte anledningen til å reklamere litt for rådgivingsbiten, ta en prat før store innkjøp og endringer. Det er mye lettere å gi råd på forhånd enn å korrigere etterpå.

Vi endret ikke prisene sist år, nå ser oss nødt til å sette opp prisene f.o.m. 01.01.2020. Stadig strengere krav til oss gjør at vi bruker mer tid som vi ikke får fakturert ut til kundene. Det kommer stadig nye løsninger som gjør at regnskapsføringa blir mer effektiv, da vi fakturerer etter medgått tid vil dette komme kundene til gode. Det vil fortsatt være god butikk å ha bilagene i orden. Sett i perm etter fakturadato, 01.01 nederst i permen 31.12. øverst for de som levere papir. For de som bruker elektronisk løsning er det viktig at det som kommer av papirfaktura, kortkjøp i butikk osv blir scannet slik at vi får det med i regnskapet.

Nye priser vil være:       

  • Regnskap, fakturering og lønn kr 675,- pr time
  • Årsoppgjør og rådgivning kr 850,- pr time

I 2020 kan vi tilby alle enkeltpersonforetak regnskap med dokumentsenter. Det vil si at alle bilag enten scannes eller kommer direkte inn via mail eller EHF. Det er også mulig å betale regningene fra dokumentsenteret, det gjør at betalingene kommer automatisk i regnskapet. For de som har lyst til å prøve dette er det bare å si fra. Vi har gjort avtale med noen få, de som ikke har gjort avtale om dette og ønsker en slik løsning kan ta kontakt så ordner vi dette.

I 2020 vil vi prøve å holde kontoret åpent hver dag fra 0800-1600 (09-15 i ferien). Vi fortsetter vårt samarbeid med Best Børsa AS slik at det er mulighet til å levere bilag, som blir hentet 2-3 ganger pr uke, der.

Årsbrev, varetellingslister etc. ligger på nettsida. I tillegg ligger standarsfrister og kontaktinfo der.

Det ligger også linker, nyheter og bransjenytt på nettsida, håper dette faller i smak og blir noe som kommer kundene til gode.

De som har yrkesbil, taxi eller lastebil skrive opp km stand pr 31.12.

Vi ønsker alle et fredfullt Nytt År!

Jon Haldor   Siv Anita        Jostein     Leif Erik       Gurill          Unni    Berit   Simone

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS!