Årsbrev 2017

Jula nærmer seg nok en gang og vi vil få takke alle våre kunder for godt samarbeid i året som har gått. Et for oss både spennende og arbeidsomt år er snart historie og et nytt årsoppgjør står for døra.

Vi har fremdeles god tilgang på arbeid, og ønsker med dette å si takk til alle våre kunder for positiv omtale og hyggelige tilbakemeldinger. Fornøyde kunder er den beste reklamen et selskap kan ha.

Vi er selvfølgelig også takknemlig for at dere sier ifra om ting som dere enten er misfornøyd med eller ønsker forklaring på, vi svarer etter beste evne.

Noen endringer i arbeidsstokken også i år. Arnstein Syrstad Mo startet hos oss 01.02.2017 i 100% stilling, i tillegg økte Jostein Kjøren sin stilling til 100%. Vi tilstreber å skape et godt arbeidsmiljø og mener vi har lyktes bra med det, vi har minimalt med sykefravær, noe vi er både glade og stolte av.

Vi er mer enn noen gang avhengig av å få bilag levert i god tid. De aller fleste er flinke og leverer hvis vi sender en påminnelse via SMS eller mail, håper dere fortsetter med det.

Vi har nesten ingen fristbrudd pr i dag, men er veldig avhengig av å få inn bilag til rett tid hvis vi skal klare å få inn alle oppgaver til rett tid.

Skatteetaten blir stadig strengere med tvangsmulkt ved fristbrudd så dette må vi være nøye på.

Vi prøver å holde regnskapene oppdatert og rapporter blir sendt ut ved periodeavslutninger. Hvis dere ønsker «skreddersydde» rapporter/rutiner, gi oss beskjed.

Hvis noen ønsker en gjennomgang eller rådgivning utover det dere får som standard er det bare å gi beskjed. Hvis ønskelig har vi et cellekontor i ‘’gammelbanken’’ tilgjengelig slik at samtaler kan gjøres utenfor kontorlandskapet. Vil benytte anledningen til å reklamere litt for rådgivingsbiten, ta en prat før store innkjøp og endringer. Det er mye lettere å gi råd på forhånd enn å korrigere etterpå.

Vil minne om en meget viktig og strengt behandlet regel som kom i 2015 for de som driver AS.

Fra og med 07.10.2015 er det ikke tillatt med lån fra AS til eiere. Alle lån som er tatt opp etter 07.10.15 vil bli betraktet som utbytte, og skattlagt etter reglene for utbytte.

Vi anbefaler sterkt at evt låneopptak eller økning i eksisterende lån betales tilbake til selskapet innen 31.12.2017.

Ta kontakt hvis det er spørsmål angående dette.

Vi ser oss nødt til å sette opp prisene noe f.o.m. 01.01.2018. Dette pga større kostnader til lokaler, programvare, kurs, internkontroll og lønn. Stadig strengere krav til oss gjør at vi bruker mer tid som vi ikke får fakturert ut til kundene. Det kommer stadig nye løsninger som gjør at regnskapsføringa blir mer effektiv, da vi fakturerer etter medgått tid vil dette komme kundene til gode. Det vil fortsatt

være god butikk å ha bilagene i orden. Sett i perm etter fakturadato, 01.01 nederst i permen 31.12. øverst for de som levere papir. For de som bruker elektronisk løsning er det viktig at det som kommer av papirfaktura, kortkjøp i butikk osv blir scannet slik at vi får det med i regnskapet.

I 2016 flyttet vi alle AS fra Agro Økonomi til Visma Business. Dette åpnet for enda mer effektiv behandling av bilaga, særlig der vi betaler regningene for kundene er det muligheter for forenklinger. Vi prøver å ta kontakt der vi ser muligheter for å spare tid og dermed kostnader for kundene.

Hvis dere lurer på noe, eller ønsker endringer i arbeidsfordelinga, er vi takknemlig for at dere tar kontakt slik at vi kan komme fram til best mulig løsninger.

Det skjer veldig mye på området med tanke på elektroniske faktura og automatisering av prosesser, vi prøver å henge med så godt vi kan, og føler at vi kan tilby det aller meste av disse løsningene pr dato. Etter vårt første hele år med mye elektronisk bilagsbehandling føler vi oss godt rustet både til rådgivning om hvilke muligheter som finnes, samtidig vet vi litt mer om eventuelle fallgruver og utfordringer ved overgang til elektronisk bilagsbehandling.

I landbruket er det brukt mye ressurser på et prosjekt som kalles ‘’Dataflyt i landbruket’’, vi importerer avregninger elektronisk og dette fungerer veldig bra. Vi er spent på fortsettelsen. Vi ser at der fakturaene er ‘’helektronisk’’ som i Dataflyt sparer vi tid, samtidig ønsker vi å tilby ei løsning der kundene kan scanne bilaga til oss hvis det er ønskelig. Agro Økonomi har en løsning for dette i dag, denne blir erstattet av et nytt dokumentsenter tidlig i 2018. Vi er forespeilet at det nye dokumentsenteret vil gi muligheter til direkte bilagsmottak og at kunden betaler regningene direkte fra dokumentsenteret. Vi kommer tilbake med informasjon om dette når løsningen er klar.

I 2018 vil vi prøve å holde kontoret åpent hver dag fra 0800-1500. Vi fortsetter vårt samarbeid med Best Børsa AS slik at det er mulighet til å levere bilag, som blir hentet 2-3 ganger pr uke, der.

Årsbrev, varetellingslister etc. ligger på nettsida her. I tillegg ligger standarsfrister og kontaktinfo her.

Det ligger også linker, nyheter og bransjenytt på nettsida, håper dette faller i smak og blir noe som kommer kundene til gode.

De som har yrkesbil, taxi eller lastebil må skrive opp km stand pr 31.12.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS!