ØKONOMISK VEILEDNING

Dette er kanskje det viktigste vi gjør. Vi kan gi råd og hjelp om de fleste økonomiske spørsmål som f.eks:

  • Rapportering og nøkkeltall fra regnskap
  • Budsjettering med avviksanalyse
  • Finansieringskalkyler
  • Kapitalutvidelse

det viktigste for oss er at du som kunde kommer til oss når behovet oppstår slik at vi kan søke å hjelpe.

Vi samarbeider med flere faginstanser, advokater og revisorer som vi støtter oss på ved oppgaver som vi ikke klarer å løse alene.

 

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS!