top of page

Tjenester

Salg av regnskapsprogram

Salg av regnskapsprogram

Vi har erfaringer fra mange regnskapssystem og kan hjelpe til med valg hvis dere ønsker å ha hele eller deler av regnskapet selv. Vi videreformidler også salg for våre samarbeidspartnere. Eksempelvis: Visma business, Agro24, Agrodata, Tripletex.

Bistand ved generasjonsskifte

Bistand ved generasjonsskifte

Generasjonsskifte, omdannelse til aksjeselskap, stiftelse og opphør er alle eksempler på situasjoner med behov for kyndig hjelp. Vi kan hjelpe til med dette og har samarbeidsavtaler med ulike takstmenn.

Lønn

Lønn

Firma med ansatte kan få hjelp til alt innen dette fagområdet hos oss. Vi tar oss av: Fastlønn / variable lønninger, reise- diettgodtgjøringer, avtaler, frivillig/pliktige trekk, rapportering til Altinn – A-melding, utregning av fordel firmabil o.l., app for timeføring, sammenstillingsoppgave

Årsoppgjør og likningspapir

Årsoppgjør og likningspapir

Vi utfører årsoppgjør for alle selskapsformer. Herunder kommer offentlig regnskap til Brønnøysund, ligningspapirer, aksjonerregisteroppgaver, lønnsrapportering og andre dertilhørende oppgaver. Er selskapet revisjonspliktig, har vi samarbeid med flere revisjonskontor i fylket. Vi utfører også enkeltoppdrag for private som kan ha «problemfylte» behov ved rapportering av skattemeldingen.

Betalingstjenester

Betalingstjenester

Vi hjelper til med å få satt opp KID/OCR for enklere behandling av innbetalinger. Remittering (regningsbetaling) kan vi også utføre hvis ønskelig. Vi kan også bistå med anbefalinger av ulike kasse- og nettbutikkplattformer slik at disse er best mulig integrert med regnskapssystemet.

Økonomisk veiledning

Økonomisk veiledning

Dette er kanskje det viktigste vi gjør. Vi kan gi råd og hjelp om de fleste økonomiske spørsmål som f.eks: rapportering og nøkkeltall fra regnskap, budsjettering med avviksanalyse, finansieringskalkyler, kapitalutvidelse. Det viktigste for oss er at du som kunde kommer til oss når behovet oppstår slik at vi kan søke å hjelpe. Vi samarbeider med flere faginstanser, advokater og revisorer som vi støtter oss på ved oppgaver som vi ikke klarer å løse alene.

Fakturering

Fakturering

Flere og flere kunder ønsker å fakturere selv og vi har ulike løsninger for dette, alt avhengig av kundens behov. Noen ønsker å ha et program selv mens andre logger seg på ei nettside og fakturerer derfra.
Vi tar også på oss abonnementfakturering / medlemfakturering for lag og foreninger for å lette kassererens jobb. Vi samarbeider med inkassobyrå som kan hjelpe til med betalingsinndrivlese.

Regnskap for alle selskapsformer

Regnskap for alle selskapsformer

Vi hjelper deg med regnskapsføring fra A til Å uansett selskapstype. Hver kunde får sin egen saksbehandler, men ved f.eks ferier vil andre kunne svare på vanlige spørsmål. I tillegg bruker vi ressursene på tvers, slik at all vår kompetanse kommer kundene til gode ved spesielle behov. Vi kan skreddersy rapporter som dekker dine behov.

bottom of page